Monipuolinen ja moderni tutkimuskalusto

GM65 kombi

- porakonekairaukset
- painokairaukset
- heijarikairaukset
- puristinheijarikairaukset
- siipikairaukset
- näytteenottokalusto, häiriintymättömät näytteet
- täysin radio-ohjattu

IGT750/-KN1000

- painokairaukset
- heijarikairaukset
- siipikairaukset
- puristinheijarikairaukset
- näytteenottokalusto, häiriintyneet näytteet

GM75

- porakonekairauskalusto
- kallion pintojen varmennukset, aika-painuma-testaus
- suojaputkikalusto
- pohjaveden havaintoputkien asennuskalusto
- inklinometrikalusto
- pimanäytteenottokalusto ja tarpeisto, petroflag

GM25

- painokairaukset
- siipikairaukset
- näytteenottokalusto

Mittauskalusto

- Trimble gps R8 & R10
- Trimble robottitakymetri S3 & Trimble videorobotti S7
- maastotietokone Trimble TSC 2 , TSC 3 , TSC 7
- vesimenekkimittaus
- cad-sovellukset